...ศูนย์วิจัยแลพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ประกาศแก้ไขประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 5 รายการ ด้วยวิธี e-bidding