วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย มอบหมายให้ นายอดุลย์  ธรรมวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบุ้งคล้า ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพโครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ณ.บ้านนางจิราภรณ์ อ่อนคำตัน เลขที่ 14 หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน ตำบลบุ้งคล้า อำเภอบุ้งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 21 ส.ค 61 นางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย นำส่งหญ้าแพงโกลาแห้งอัดฟ่อน จำนวน 200 ฟ่อน (4,000 กก) เพื่อช่วยเหลือสัตว์ในพื้นที่ ต.พานพร้าว ต.บ้านหม้อ ต.พระพุทธบาท ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย รวมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 22 หมู่บ้าน 4 ตำบล โค 592 ตัว กระบือ 109 ตัว เกษตรกร 162 ราย