ต้อนรับนายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา

                    วันที่ 14 กันยายน 2560 นายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

ในการนี้ นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้พาเยี่ยมชมศูนย์ฯ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป ซึ่งนายเสกสรรค์ สวนกูล ได้กล่าวชื่นชมในการทำงาน พร้อมกล่าวกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังในในการทำงานต่อไป