พิมพ์
ฮิต: 40

1.พื้นที่ใช้ประโยชน์

2.พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์

3.พื้นที่ผลิตท่อนพันธุ์/เสบียงสัตว์

4.สถานะที่ดิน