1.พื้นที่ใช้ประโยชน์

2.พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์

3.พื้นที่ผลิตท่อนพันธุ์/เสบียงสัตว์

4.สถานะที่ดิน

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปี 62

 slide 1 (โครงการ    ข้าวโพด)

slide 2 (เนเปียร์ปากช่อง1  แพงโกล่า  มันสำปะหลัง)

slide 3 ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลที่ ศวอ.ดำเนินการ

รายละเอียดทั้งหมด

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

รายละเอียด