พิมพ์

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

1.ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด

2.เงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมา