ศวอ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา

1.ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา รายละเอียด

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา รายละเอียด