ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ นครราชสีมา สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง เอกสารรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่