- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำนาจเจริญ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   โปรดดาวน์โหลดรายละเอียด