พิมพ์

....ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ขอประกาศแก้ไขข้อความเรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา ตามรายละเอียดที่แนบโปรดดาวน์โหลด