พิมพ์

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์            

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รายละเอียดดาวน์โหลด


 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  และ     ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  :     2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 

3. ศููนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  :         4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  :   :  

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช  :   6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย  :