รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์        ประกาศรับสมัคร "เจ้าพนักงานสัตวบาล"  ...  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี   ประกาศรับสมัคร "พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล" ...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ประกาศรับสมัครตำแหน่ง  "พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล...