ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 12 กรกฎาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ (รายละเอียด )