ประกาศ   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  :    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  โดยปฏิบัติงาน  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท จำนวน 1 อัตรา  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561