ระกาศ

*** สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  (การรับสมัครพนักงานราชการ) ***

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก  (รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานวันที่ 2 มกราคม 2562)                              innocent ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  ประจำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ               ....กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด .....click ......      laughing  ตำแหน่งพนักงานผุู้ช่วยสัตวบาล  ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล                          .....กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด ......click....        wink ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย   .....กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด .....click ......                        kiss ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง       ....กรุณาคลิ๊ก ดูรายละเอียด ....click .......                                     laughing ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง      กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด  ....click..... ...                                       yellตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร   ....click .....                                                                                                                    

* * * * * * * * * * *