กาศ 

*** สำนักพัฒนาอาหารสัตว์   รับสมัคร พนักงานราชการ ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-26 พ.ย.2561   กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด...click   

 2. ตำแหน่งพนักงานผุู้ช่วยสัตวบาล   จำนวน 5 ตำแหน่ง     ดังนี้                                                                                                                                                        # ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-26 พ.ย.2561    กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด  ...click......   

  #ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง    รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย.2561  กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด  ...click .  .....     

 #ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 พ.ย. 2561  กรุณาคลิ๊ก ดูรายละเอียด ....click ....                                       

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ    รับสมัครตั้งแต่วันที่  15-26 พ.ย. 2561 ......กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด  ..click  ...   

 #ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล     รับสมครตั้งแต่วันที่  15-26 พ.ย. 2561  กรุณาคลิ๊กดูรายละเอียด  ....click.....