สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเตรียมและสกัดตัวอย่าง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เรื่องรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด คุณสมบัติ วัน เวลา สถานที่ในการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวบาล

                   สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี  หนังสือประกาศ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564ตรวจสอบรายชื่อ และ กำหนดวัน เวลา ระเบียบปฏิบัติได้ที่นี่