ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ

*** สำนักพัฒนาอาหารสัตว์   รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 ในวันเวลาราชการ             ดังรายละเอียด กรุณาคลิ๊ก ...   

 

** ประกาศ : พนักงานราชการทั่วไป...**

1.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ......    click ..

 2.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล   ปฏิบัติงาน  ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช     ดังรายละเอียดต่อไปนี้  ....  click   ...