ศวอ.สุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

    ♦ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

ศวอ.เลย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล