ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ งานเตรียมตัวอย่างสารละลายเพื่อวิเคราะห์ดินและปุ๋ย

ประกาศกลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ งานเตรียมสารละลายวิเคราะห์ตัวอย่าง ดินและปุ๋ย   โปรดดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการงานเตรียมสารละลายวิเคราะห์ตัวอย่าง ดินและปุ๋ย   โปรดดาวน์โหลดรายละเอียด

 

...ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ประกาศเลื่อนการสอบเลือกสรรเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศวอ.อำนาจเจริญ ได้ที่เบอร์โทร.045-541-242 หรือ เวปไซต์สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ http://nutrition.dld.go.th/nutrition/index.php

 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำนาจเจริญ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล   โปรดดาวน์โหลดรายละเอียด