วันที่ประกาศ   

(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จำนวน  1  อัตรา   ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี