พิมพ์
ฮิต: 489

โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ มีหน้าที่ทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ โดยใช้เครื่องจักรคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ออกไป เช่่น เมล็ดลีบ เกสร เศษดิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ลงเพื่อให้เก็บรักษาไว้ได้นานขึ้น เสร็จแล้วจะเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นรอการใช้งาน กรมปศุสัตว์มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อยู่ทั้งหมด 6 โรง คือ

 

 

เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์หญ้าของ ศมอ.

  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตราฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ศมอ.)
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
  3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม
  4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
  5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฏร์ธานี
  6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง

 

ห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

เครื่องควบคุมความชื้นในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์