พิมพ์
ฮิต: 443

          ป้ายติดกระสอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่สำนักพัฒนาอาหารสัตว์กำหนดขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระสอบ TAG ทำจากกระดาษแข็งขนาด 3x5 นิ้ว มี 4 สี วิธีติดกระสอบ ให้เจาะรู TAG ใส่ตาไก่แล้วใช้เชือกร้อยที่รูผูกติดกับกระสอบ หรือจะใช้เครื่องเย็บกระสอบเย็บให้ TAG ด้านสีดำติดกับกระสอบเมล็ดพันธุ์ก็ได้ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์แบ่ง TAG ออกเป็น 2 ประเภทคือ

 

หมายเหตุ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีเพาะปลูก 2547 เป็นต้นไป