ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตัม หญ้าพลิแคทูลั่ม หญ้ามูลาโต้ ถั่วฮามาต้า ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วคาวาลเคด 

โดย นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ปีงบประมาณ 2560

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเวอราโนสไตโล และถั่วแกรมสไตโล

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง ถั่วฮามาต้า ถั่วแกรมสไตโล และถั่วเซนโตร

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ ปี 2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

  • เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ กิโลกรัมละ 120 บาท
  • เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง กิโลกรัมละ 150 บาท
  • เมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า กิโลกรัมละ 150 บาท
  • เมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด กิโลกรัมละ 100 บาท
  • เมล็ดพันธุ์กระถิน กิโลกรัมละ 80 บาท