ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
  1. หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทุกแห่ง
  2. ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 081-320-2634

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ ปี 2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

  • เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ กิโลกรัมละ 120 บาท
  • เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง กิโลกรัมละ 150 บาท
  • เมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาต้า กิโลกรัมละ 150 บาท
  • เมล็ดพันธุ์ถั่วคาวาลเคด กิโลกรัมละ 100 บาท
  • เมล็ดพันธุ์กระถิน กิโลกรัมละ 80 บาท