ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป ภายใต้การดูแลให้คำแนะนำขั้นตอนการผลิตจากกรมปศุสัตว์ จึงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกดีเชื่อถือได้ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ แต่มักจะมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อ ฉะนั้นทางชมรมฯจึงเปิดบริการรับจองซื้อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ขึ้นเพื่อให้ผู้ซื้อแน่ใจว่าจะได้รับเมล็ดพันธุ์ในปีนี้แน่นอน ซึ่งขณะนี้ทางชมรมฯได้เปิดรับจองซื้อเมล็ดพันธุ์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ คุณกุ้ง โทร. 0813202634

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 1. หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทุกแห่ง
 2. ชมรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 081-320-2634
 3. รายชื่อร้านค้าเอกชนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โดยทางกรมปศุสัตว์ให้บริการเฉพาะข้อมูลแหล่งซื้อขายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อซื้อขาย และถ้าผู้ประกอบการรายใดสนใจจะลงประกาศแนะนำร้านค้าของตนที่ website นี้ เรายินดีให้บริการฟรี เพียงท่านส่งรายละเอียดไปทาง e-mail ที่: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Tel 0-4535-3500, Fax 0-4528-8373

 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ ปี 2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560

 • เมล็ดพันธุ์หญ้า รูซี่ กิโลกรัมละ 120 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า กินนีสีม่วง กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า อะตราตัม กิโลกรัมละ 120 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า พลิแคทูลั่ม กิโลกรัมละ 120 บาท
 • เมล็ดพันธุ์หญ้า กินนีมอมบาซา กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ฮามาต้า กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ท่าพระสไตโล กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว คาวาลเคด กิโลกรัมละ 100 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ไมยรา กิโลกรัมละ 150 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ถั่ว ลิสงเถา กิโลกรัมละ 250 บาท
 • เมล็ดพันธุ์ กระถิน กิโลกรัมละ 80 บาท

 
 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

การผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตัม หญ้าพลิแคทูลั่ม หญ้ามูลาโต้ ถั่วฮามาต้า ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วคาวาลเคด 

โดย นายโสภณ ชินเวโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ปีงบประมาณ 2560