พิมพ์

คุณเก่ง ยืนขวามือ

คุณเก่ง เป็นผู้ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้กับฟาร์มโคนมใกล้เคียง และใช้เลี้ยงโคนมของตนเองด้วย ฟาร์มตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

อยู่ติดกับสนามอัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผลิตอาหาร TMR โคนม 2 สูตร คือ สูตรสำหรับโคให้น้ำนมปานกลาง เฉลี่ยตัวละ 18 ลิตร/วัน มีโปรตีน 14.5% ราคา 4.50 บาท/กก. ให้โคนมกินวันละ 40 กิโลกรัม และสูตรสำหรับโคให้น้ำนมน้อยเฉลี่ยตัวละ 14 ลิตร/วัน มีโปรตีน 12.5% ราคา 3.80 บาท/กก. ให้โคนมกินวันละ 40 กิโลกรัม อาหาร TMR บรรจุใส่ถุงอาหารสัตว์และส่งให้โคนมกินหมดภายใน 1 วัน ปัจจุบันมีผู้ซื้อไปใช้ 2 ฟาร์ม  

 

 เครื่องผสมอาหาร TMR แบบแกนตั้งของคุณเก่ง

เครื่องผสม TMR ของฟาร์มคุณเก่งเป็นของนอกยี่ห้อ ZAGO รุ่น AVM50 แบบแกนตั้ง ขนาดผสมครั้งละ 2 ตัน ราคาเครื่องละ 600,000 บาท ข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ คือราคาถูก ผสมอาหารได้มาก มีใบมีด 6 ใบ หากต้องเปลี่ยนใบมีดจะใช้เงินประมาณ 15,000บาท แต่ข้อเสียคือจะต้องใส่อาหารผสมเต็มถังทุกครั้ง ถึงจะได้อาหาร TMR ที่ผสมคลุกกันอย่างทั่วถึง และเมื่อผสมเสร็จอาหารหยาบที่มีชิ้นขนาดใหญ่จะไม่ถูกสับย่อย ส่วนเครื่องผสม TMR แบบแกนนอนนั้น ข้อดีสามารถแบ่งอาหารผสมในปริมาณน้อยๆได้ มีใบมีดจำนวนมากกว่าสามารถสับย่อยอาหารหยาบให้มีขนาดเล็กลงได้ ข้อเสียเครื่องนอกมีราคาแพงเครื่องละ 1.5 ล้าน ผสมได้ครั้งละน้อยกว่าแกนตั้ง และเมื่อเปลี่ยนใบมีดแต่ละครั้งต้องใช้เงินประมาณ 4 หมื่นบาท      

ผู้ใช้อาหาร TMR ระยะแรกของการให้ควรจดบันทึกต้นทุนค่าอาหารที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายน้ำนมที่ได้เพิ่มขึ้น นำมาเปรียบเทียบกับช่วงที่ให้อาหารแบบเดิม ว่ามีกำไรเปลี่ยนแปลงอย่างไร แต่จากการสอบถามคุณเก่ง บอกว่ากำไรจะไม่เปลี่ยน แต่ผู้ใช้จะมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น เพราะการซื้ออาหาร TMR ใช้นั้น ผู้ขายจัดส่งให้ถึงฟาร์ม โดยไม่ต้องเสียเวลาตัดหญ้า หรือออกไปหาอาหารหยาบเอง และถ้าผู้เลี้ยงโคนมปรับปรุงคอกเป็นแบบใหม่ให้สะดวกในการให้อาหาร TMR สามารถแบ่งแยกโคออกตามปริมาณการให้นม มีคอกรีดแบบ pipeline แล้วก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

ฟาร์มที่ซื้ออาหาร TMR ไปใช้                         

 

อาหาร TMR มีซังข้าวโพดไม่ได้สับ                                          โคเลือกกินเหลือซังข้าวโพด

เปลือกข้าวโพด+ซัง จากโรงงาน

ปัญหาในการใช้อาหาร TMR และแนวทางแก้ไข

ข้อดีของการใช้อาหาร TMR เลี้ยงโคนม