ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ท่อนพันธุ์ที่กรมปศุสัตว์ให้บริการประชาชนมีหลายชนิดแต่ที่เกษตรกรนิยมใช้ มี 6 ชนิดด้วยกันคือ

  1. หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 
     
  2. หญ้าแพงโกล่า
     
  3. หญ้าเนเปียร์ สุราษฎร์1 (มีแจกที่ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี เท่านั้น)
  4. หญ้าหวายข้อ (มีแจกที่ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี เท่านั้น)
  5. หญ้าซิกแนลเลื้อย (มีแจากที่ศูนย์ฯนราธิวาส เท่านั้น)
  6. หญ้ากินนีสีม่วง (มีแจกที่สถานีฯสกลนคร เท่านั้น)