ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ บริการ

...................สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 33 แห่ง ดำเนินการผลิตท่อนพันธุ์ และกล้าพันธุ์หญ้า เพื่อทดแทนการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ โดยจะแจกให้เกษตรกรฟรีรายละไม่เกิน 500 กิโลกรัม (ระเบียบว่าด้วยการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ปี60)  

แผนการผลิตและแจกท่อนพันธุ์และกล้าพันธุ์หญ้า

ปีงบประมาณ 2562

 

 
รายการ
แผนการผลิต
หน่วย
ท่อนพันธุ์
5,000
ตัน
กล้าพันธุ์
200,000
ถุง
กระจายสู่เกษตรกร
10,000
ราย

 

ชนิดท่อนพันธุ์ที่ทำการผลิตในหน่วยงานของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์

ปีงบประมาณ 2561

ชนิดท่อนพันธุ์
จำนวน(กก.)
หน่วยงานที่บริการ
1.หญ้าแพงโกลา
1,233,000
ทุกศูนย์ฯ
2.หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
3,564,000
ทุกศูนย์ฯ
3.หญ้าซิกแนลเลื้อย
58,500
ศูนย์ฯนราธิวาส
4.ถั่วลิสงเถา (ฟลอริเกรซ)
4,500
ศูนย์ฯสุพรรณบุรี, ศูนย์ฯอุดรธานี
5.ท่อนพันธุ์หญ้าหวายข้อ
26,000
ศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี, ศูนย์ฯตรัง,ศูนย์ฯ พัทลุง
6.หม่อน
64,000
ทุกศูนย์
7.หญ้าใบมันสยาม
50,000
ศูนย์ฯสุพรรณบุรี,ศูนย์ฯกาญจนบุรี

.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการหน่อพันธ์ุ/ท่อนพันธุ์ได้ที่นี่

 ดาวน์โหลดกระบวนการแจกจ่ายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ Work Flow ได้ที่นี 

 

 

 

 

เกษตรกรเครือข่าย บริการขายท่อนพันธุ์/กล้าพันธุ์

 
หน่อพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วง
หน่อพันธุ์หญ้าแพงโกล่า
ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์

 

.....สำนักพัฒนาอาหารสัตว์สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตท่อนพันธุ์จำหน่ายในพื้นที่ ไว้บริการจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์หญ้าไปปลูกเลี้ยงสัตว์ สามารถหาซื้อได้จากเกษตรกรที่เป็นเครือข่าย เป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าขนส่งในการเข้าไปขอรับบริการจากศูนย์ฯ ที่อยู่ห่างไกล ซึ่งในปีงบประมาณ 2562นี้ มีเกษตรกรผลิตหน่อพันธุ์/ท่อนพันธุ์จำหน่ายจำนวน 700 ราย เป้าหมายผลิต 1,400 ตัน 

 


    • หากท่านสนใจที่จะซื้อกล้าพันธุ์คุณภาพดีจากเกษตรกรเครือข่ายนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
      02-501-1147-8 ทุกวันเวลาราชการ , และวันหยุด-เสาร์-อาทิตย์ ที่ เบอร์มือถือ081-3629325(สุขุม สุขเกษม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ) e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.