จากการส่งเสริมนโยบายตามรายชนิดสัตว์ และนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม (Zoning) ของกรมปศุสัตว์ และจากสถิติจำนวนสัตว์เศรษฐกิจสำคัญในปี 2558 ซึ่งเกษตรกรจำเป็นต้องจัดหาพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงนำความรู้

กลุ่มเกษตรกรทำหญ้าแพงโกล่า 11 ตั้งอยู่ที่ ม.11 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผลิต หญ้าแพงโกล่า แห้ง และท่อนพันธุ์ขาย ราคากันเอง

สนใจติดต่อคุณอารี พ่วงประเสริฐ โทร 0871176242 ราคาฟ่อนละ 82 บาทรวมค่ายกแล้ว