การทำรายงานประจำเดือน

ดาวน์โหลดโปรแกรม Farmer 2007 เวอร์ชั่น 7.02 เปล่า ปรับปรุง 1 กุมภาพันธ์ 2562  

 

ดาวน์โหลดไฟล์ปรับปรุงโปรแกรม Upgrade Farmer วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อและรหัสของศูนย์ฯ33 แห่ง 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint ชี้แจงการใช้งาน Farmer 2007  

ดาวน์โหลดไฟล์ ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2007 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint อธิบายความแตกต่างระหว่าง ศูนย์ฯที่จะใช้ไฟล์ Farmer 2007 เก่า กับศูนย์ฯที่จะใช้ไฟล์ Farmer 2007 ใหม่  

วีดิโอสอนวิธีแก้ไข กรณีที่ศูนย์ฯต้องการใช้ไฟล์เดิม ให้เปิดดูด้วยโปรแกรม Windows Media Player

1.แก้ไขเพื่อใช้งาน Seed Hub 

2.แก้ไขชื่อ และรหัสหน่วยงาน  

 

 

เมื่อเราใส่ username และ password เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าจอ e-operation