งาน-ข่าวน่าสนใจ

โปสเตอร์ด้านอาหารสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ใช้ส่งเสริมเกษตรกร
ศวอ.ร้อยเอ็ด หน่วยงานดีเด่น
รองอันดับ 1
ประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์
21-23 สค.62 จ.หนองคาย
เรื่องเด่น ประชุมสัมมนาการพัฒนาอาหารสัตว์
จ.หนองคาย