กากนมถั่วเหลือง (Soy-milk residue)

คุณสมบัต
- เป็น
ผลพลอยได้จากขบวนการผลิตน้ำเต้าหู้ หรือนมถั่วเหลืองซึ่งในขบวนการผลิตนมถั่วเหลือง เมล็ดจะผ่านการต้มให้สุกจึงมีการทำลายสารยับยั้งทริปซินไปด้วย สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้
- มีโปรตีน ประมาณ 31.5% ไขมัน 8.88% เยื่อใย 12.2% โดยน้ำหนักแห้ง
- มีสัดส่วนกรดอมิโนใกล้เคียงกับกากถั่วเหลือง โดยระดับโปรตีนรวมต่ำกว่ากากถั่วเหลือง

ข้อจำกัด
- มีระดับเยื่อใยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 12-22% ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นกับขบวนการผลิต จึงเป็นตัวจำกัดการใช้เป็นอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
- สามารถใช้ได้ดีในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
- กากเต้าหู้สดจากโรงงาน มีความชื้นสูง (ประมาณ 80-90%) มีโปรตีน (สภาพสด) ต่ำ และบูดเสียง่าย ควรตากให้แห้งสนิท จึงจะเก็บไว้ใช้ได้นาน

ข้อแนะนำการใช้
- สัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น สัตว์ปีก สุกร ใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองและปลาป่นได้บางส่วน ระดับที่ใช้ผสมสูตรอาหารข้นประมาณ 15-20% ไม่เหมาะจะใช้ในลูกสัตว์ระยะเล็ก
- ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สามารถใช้ผสมในสูตรอาหารข้นได้สูงถึง 40% หรือให้เป็นแหล่งโปรตีนเสริมคุณภาพอาหารหยาบ

 
ส่วนประกอบทางเคม
ส่วนประกอบ % โดยน้ำหนักแห้ง
โปรตีน                                                    31.51
ไขมัน                                                       8.88
เยื่อใย                                                     12.21
เถ้า                                                          4.80
ไนโตรเจนฟรีเอ็กแทรกซ์                                42.60
แคลเซียม                                                  0.48
ฟอสฟอรัส                                                  0.41
พลังงานใช้ประโยชน์ (กิโลแคลอรี่ / กก.)
- ในสุกร                                                       -
- ในสัตว์ปีก                                                  -
โภชนะย่อยได้ (TDN), %                            80.36