กรมปศุสัตว์เตรียมสูตรอาหารสัตว์ไว้ให้บริการประชาชน ที่ต้องการผสมอาหารสัตว์ใช้เองดังต่อไปนี้สูตรอาหารโคนม                

สูตรอาหารไก่
                                                                                            
สูตรอาหารโคเนื้อ     

สูตรอาหารเป็ด ไก่งววง นกกระทา นกกระจอกเทศ

สูตรอาหารแพะ-แกะ    

สูตรอาหารสุกร

สูตรอาหารแร่ธาตุ

             กลับหน้าหลัก