บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

กองอาหารสัตว์บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้กับประชาชนทั่วไปฟรี หากสนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงาน 5 แห่งคือ

  1. ศูนย์วิัจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น
  2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
  3. ศูนย์วิัจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส
  4. สถาีนีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด
  5. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

วิธีส่งเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบ

แบบฟอร์มคำขอส่งตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพ

แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ

แบบคำร้องขอรับบริการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

HOME