เครื่องจักรกลเกษตร

  1. เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ทำนาหญ้า
  2. เครื่องจักรกลสำหรับ Feed Center
  3. เครื่องเตรียมดิน
  4. เครื่องหั่นย่อยซากพืช
  5. เครื่องตัดหญ้า