คำถาม  :  ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้ Lactic acid หรือกรดแลคติค ในสุกรระยะต่างๆ มีประโยชน์ต่อสุกรอย่างไรบ้าง

คำตอบ :  Lactic acid  มีประโยชน์ต่อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กระเพาะเดี่ยวเช่นสุกร  เนื่องจาก Lactic acid เป็นกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  หากใช้เสริมหรือผสมในอาหารสุกรจะช่วยให้อาหารมีสภาวะเป็นกรด  เมื่อสุกรกินอาหารที่เสริมกรดแลคติค ลงไปจะทำให้สภาพภายในระบบทางเดินอาหารเช่นกระเพาะ ลำไส้เล็ก  และลำไส้ใหญ่ของสุกรมีสภาวะเป็นกรดทำให้สุกรสามารถย่อยโปรตีนในอาหารและดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น  โดยเฉพาะในลูกสุกรหรือสุกรเล็ก ที่ระบบย่อยอาหารยังไม่สมบูรณ์นัก  นอกจากนี้การเสริมกรดแลคติค ในอาหารลูกสุกรจะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตและการขยายตัวของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น เชื้อ E.coli ช่วยให้ลูกสุกรไม่เกิดอาการท้องเสีย  นอกจากนี้การเสริมกรดแลคติค  ในอาหารแม่สุกรช่วยให้แม่สุกรมีสมรรถภาพการผลิตสูงขึ้น เช่นจำนวนลูกสุกรหย่านมเพิ่มขึ้น ลูกสุกรมีขนาดน้ำหนักตัวสม่ำเสมอ  และลดอาการท้องเสียในลูกสุกร